Zarząd

ZARZĄD:

  1. Starszy Cechu: Barbara Dąbrowska
  2. I z-ca St. Cechu: Jan Rusinek
  3. II z-ca St. Cechu: Mirosław Pietkiewicz
  4. Skarbnik: Andrzej Olszewski
  5. Sekretarz: Roman Nehring
  6. Członek: Justyna Kruszczyńska
  7. Członek: Tadeusz Czyżak

KOMISJA REWIZYJNA:

  1. Przewodniczący: Jerzy Chojnicki
  2. Członek: Maciej Reiwer
  3. Członek: Grażyna Broniewska